Spelberoendes riksförbund

spelrik

Spelberoendes riksförbund är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av föreningar för spelberoende som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende. Detta ändamål vill förbundet främja genom att:

  • Sprida information om spelberoendes orsaker, konsekvenser, uttrycksformer, behandling och möjliga hjälpinsatser
  • Informera och stödja spelberoende personer, deras anhöriga samt informera andra berörda
  • Skapa realistiska förutsättningar för styrelserepresentanter och resurspersoner i självhjälpsarbete
  • Förebygga spelandets sociala skadeverkningar, särskilt bland barn och ungdomar genom att kritiskt granska marknadsföring av olika spelformer samt verka för information till beslutsfattare
  • Följa och initiera forskning och behandling inom området spelberoende samt sprida denna

 

Styrelsens sammansättning år 2018:

Förbundsordf. Henrik Armus 0738130039 Stockholm
Förbundssekr. Johan Ohlsson Göteborg
Förbundskassör Annika Bredberg Kolsva
Ledamöter:
Lena Högberg Borlänge
Marie Zedforth Luleå
Therese Andersson Malmö
Magnus Olausson Halmstad

Kontaktuppgifter:

Henrik Armus Förbundsordförande

Tel 0738130039

Skogvaktargatan 11
115 42 Stockholm

Spelberoendes riksförbunds öppna facebookgrupp

Ifall du vill engagera dig i förbundet finns det möjlighet att gå med i Spelberoendes riksförbunds facebookgrupp som heter "Spelberoendes riksförbunds öppna facebooksgrupp"!

Det är en öppen grupp så vem som helst kan se innehållet. Man måste dock ansöka om medlemskap.

Detta är en viktig artikel - dela den!