Verksamhet

Nedan finner du delar av vår verksamhet.

  • Kvällsmöten
  • Enskilda samtal
  • Föreläsningar

Kvällsmöten
Vi har öppna möten för spelare och anhöriga på helgfria:
Tisdagar: 18:30 - 20:30 (öppet för alla spelare och anhöriga)

Hur går ett kvällsmöte till?
Kvällsmöten sker i smågrupper där vi blandar spelare och anhöriga. Varje grupp leds av en resursperson som själv har erfarenhet av spelmissbruk. Fokus på våra kvällsmöten ligger på hur vi mår och vad vi upplever. Att skaffa sig kunskap och förståelse kan göra att det blir lättare att ta sig igenom problem som uppkommit. Det är lätt att känna sig ensam och rädd i början av processen att bryta ett aktivt missbruk. Genom att våga prata om problemen kan man också lättare göra förändringar, både som spelare och anhörig.

På mötena byter vi erfarenheter, pratar ut, skrattar, gråter, fikar och framförallt pratar med andra som har haft spelproblem i någon form samt med deras anhöriga. Vi erbjuder ett forum för människor med, aktuella eller tidigare, spelproblem att prata med varandra.

Många ser vår verksamhet som ett komplement till professionell vård. Mötena kan även ge en tankeställare till personer som ännu inte har utvecklat ett spelberoende och hjälpa dem att välja en annan riktning i tillvaron.

Vi håller öppna möten, vilket innebär att vem som helst får delta. Det är dock viktigt att det vi pratar om under mötet stannar mellan de personer som deltar på mötet. Det är viktigt att hålla samtalet anonymt, för annars skulle inte verksamheten fungera. Många har tunga bakgrundshistorier som man kanske inte gärna vill ska komma ut.

Att berätta om situationen är ett val man själv måste besluta sig för att göra. På mötet pratar man så mycket eller så lite man vill. Ifall man enbart vill sitta med och inte prata är det helt okej. Mötet utgår från att man går ett varv i gruppen. Ifall det blir tid över diskuterar man de teman som dykt upp eller lyfter någon fråga som är aktuell. Tiden kan även gå till att prata om boktips, förslag på aktiviteter som vi i föreningen kan hitta på eller annat som är av intresse.

 

Enskilda samtal
Ett enskilt samtal är ca en timma, under vilket det erbjuds möjlighet att gå på djupet i den specifika situationen som du som hjälpsökande befinner dig i. När den specifika situationen blivit tydliggjord kan hjälpen riktas, vilket ger råden, strategierna och tipsen en större tyngd.

På de enskilda samtalen ser vi helst att både spelaren och anhöriga (föräldrar, syskon, partner och vänner) är med. Detta för att trygga det sociala skyddsnätet samt ge utrymme till båda parter att starta bearbetningen av processen.

Efter det första mötet bokar vi in ett uppföljningssamtal en månad senare. Under det samtalet kan vi prata om vad som har hänt under månaden och se hur det har gått.

Under tiden är det bra att besöka våra öppna möten. Det är skönt att möta andra som har liknande problem och höra deras erfarenheter. Ofta känner man sig väldigt ensam om sin problematik. Att i det läget träffa andra både spelare och anhöriga som går igenom liknande saker är på många sätt något som underlättar den egna processen.

Du bokar ett enskilt samtal genom att ringa oss på 031-704 14 46.

Föreläsning
Vi kan även komma ut och ha föreläsningar på till exempel skolor och arbetsplatser för att förebygga och informera om spelproblematiken. Vårt mål är att allmänheten skall veta om att vi finns och att den som har spelproblem eller är anhörig till en spelmissbrukare alltid är välkommen till oss för stöd och råd.
Ring 031-704 14 46 om du har frågor eller vill boka en föreläsning.


Övrigt
Stödlinjen: 020-81 91 00 (Vardagar 9-21)
Nationella Hjälplinjen: 020-22 00 60 (Alla dagar 13-21)

Detta är en viktig artikel - dela den!